Wie we zijn

De harmonie van Herdersem bestaat uit een groep van muzikanten waarin ook heel wat jongeren een plaats innemen. Per jaar komen de muzikanten 60 keer samen om de muziek te beoefenen op vrijdagavond (harmonie), een twaalftal vaste optredens (o.m. Sint-Antoniusstoet, lente- en kerstconcert, Allerheiligenviering...) en enkele occasionele evenementen. Met acties en repetities van de drumband, werkgroepen, bestuursvergaderingen, speciale repetities, studie weekends en zo veel meer...100 activiteiten vullen op die wijze het kalenderjaar. De harmonie heeft sinds 2007 zijn vaste stek in de Polyvalente Zaal van de vroegere Jongensschool. Dit lokaal wordt permanent gehuurd van de Stad Aalst.

In 2016 behaalde de Harmonie onderscheiding in de Eerste Afdeling. Sinds 2020 werkt de Harmonie samen met de Academies in Aalst, Sint-Agatha-Berchem, Ninove en Lebbeke in het kader van de alternatieve leercontext: Leerlingen van de academie kunnen het gedeelte 'samenspel' invullen door het repeteren met de harmonie. Repetities: elke vrijdag van 20u15 tot 22u15 - Kouterbaan 11 - Herdersem.

Door het uitvoeren van concerten maar ook randactiviteiten (eetfestijn), sponsors en lidgelden van ereleden is de Harmonie in staat de grootste kosten te dragen van de opleidingen en de aankoop en onderhoud van instrumenten en uniformen. In 2015 besliste de Harmonie om haar patrimonium veilig te stellen en tevens haar leden te vrijwaren van rechtsaansprakelijkheid in het kader van de verenigingsactiviteiten. Op 16 juni 2015 werd de "VZW Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem" of kortweg " VZW Harmonie Herdersem" opgericht. Het eerste echte statuut sinds het ontstaan in 1783. De muzikanten beschikken over een concertuniform en een uniform voor wandelconcerten. Dankzij financiële middelen uit onze sponsoring, lidgelden van ereleden en alternatieve activiteiten zoals een eetfestijn wordt er van de muzikanten geen lidgeld gevraagd. 

ACADEMIE

De Harmonie doet voor het muziekonderwijs beroep op professionele mensen. Die vind je in de academies voor podiumkunsten (DKO) .Daarom ook ondersteunen we alle leerlingen die lessen volgen voor blaasinstrumenten aan de Academies. Voor leerlingen die bij de Harmonie aansluiten in het kader van de alternatieve leercontext worden de kosten van het inschrijvingsgeld gedragen door de Harmonie. Indien nodig en na overleg voorziet de Harmonie ook in degelijke muziekinstrumenten.