Bestuur

Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem 

Vereniging zonder winstoogmerk

 

Art. 3. 

§ 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de beoefening van de 

toonkunst in het algemeen evenals de veredeling van het gevoel voor kunst en ontspanning bij de bevolking, 

door; 

a) Het organiseren van concerten, optredens, serenades en het deelnemen aan of het organiseren van lokale, 

regionale, nationale en internationale manifestaties in de context van haar doel. 

b) Het organiseren en ondersteunen van verenigingen en personen of activiteiten van alle aard die de culturele 

en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven. 

c) Het ter beschikking stellen van middelen aan de in b) vermelde verenigingen en personen.

 

Ere-leden

Gustaaf Lambrecht - Ere-Voorzitter

René Van De Winkel - Ere-muzikant

Remi De Meersman - Ere-muzikant

 

Bestuursleden

Jan Coppens - Voorzitter

Johnny Poep - Ondervoorzitter

Anita Callaert – Secretaris

Rudy Bruyland – Penningmeester

Gerrit Marcoen 

Dirk Putteman

David Matthys 

Wendy Poep

Steven De Ridder

Quintijn Coppens

Jean-Marie De Saedeleer

Dries Saccasyn

Willem-Jan Coppens