Bestuur
Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem 
Vereniging zonder winstoogmerk
 
Art. 3. 
§ 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de beoefening van de 
toonkunst in het algemeen evenals de veredeling van het gevoel voor kunst en ontspanning bij de bevolking, 
door; 
a) Het organiseren van concerten, optredens, serenades en het deelnemen aan of het organiseren van lokale, 
regionale, nationale en internationale manifestaties in de context van haar doel. 
b) Het organiseren en ondersteunen van verenigingen en personen of activiteiten van alle aard die de culturele 
en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven. 
c) Het ter beschikking stellen van middelen aan de in b) vermelde verenigingen en personen.
 
Ere-leden
Gustaaf Lambrecht - Ere-Voorzitter
René Van De Winkel - Ere-muzikant
Remi De Meersman - Ere-muzikant
 
Bestuursleden
Jan Coppens - Voorzitter
Johnny Poep - Ondervoorzitter
Anita Callaert – Secretaris
Rudy Bruyland – Penningmeester
Gerrit Marcoen 
Dirk Putteman
David Matthys 
Wendy Poep
Steven De Ridder
Quintijn Coppens
Jean-Marie De Saedeleer
Dries Saccasyn
Willem-Jan Coppens