Algemene verkoopsvoorwaarden en privacy.

 

Verkoop online door de Harmonie van Herdersem vzw

 

 

1.     Wie zijn we:

Zetel:

Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem

Alfons De Cockstraat 43 Hedersem-Aalst 9310

Ondernemingsnummer KBO: 0633.922.516

 

Secretariaat en correspondentie

Grote Baan 160/11

9310 Herdersem-Aalst

Voorzitter Jan Coppens:  0468 33 39 28

E-mail: info@harmonieherdersem.be

Bank:

IBAN: BE16 0689 0516 9974

RPR Gent, Afdeling Dendermonde

 

 2.     Het aanbod

Tijdens het werkjaar richt de Harmonie activiteiten in voor de financiële ondersteuning van de werking van de Harmonie en het realiseren van de doelstellingen (zie 6.). Daarbij laat de Harmonie geen enkel middel onverlet om haar bekend kwaliteitspeil te behouden en te versterken.

3.     Leveringsvoorwaarden

De Harmonie heeft het recht om een bestelling, al dan niet betaald, te weigeren of te annuleren bij twijfel door onder meer (niet limitatieve lijst):

 • De consument is niet voldoende geïdentificeerd

 • De betaling is niet geregistreerd

 • Signalen die wijzen op fraude

 • ..

4.     Betalingen

Bestellingen worden onmiddellijk afgerekend door de consument via het online platform. Alle kosten zijn  in de aangegeven bedragen vervat.

De consument kan zijn bestelling annuleren tot vier werkdagen voor de leveringsdatum . Deze annulering moet met vermelding van het ordernummer en de identificatie van de klant per mail worden gezonden aan info@harmonieherdersem.be. Het aan de geannuleerde bestelling gekoppelde en door de consument betaalde bedrag wordt volledig teruggestort binnen de veertien dagen na de annulering. Eventuele betaalde leverings- of verzendingskosten en bedragen van minder dan € 2 per ticket/menu/persoon worden niet terugbetaald.

5.     Klachten

Als, ondanks de goede zorgen, de consument klachten heeft kan hij onmiddellijk contact opnemen met de voorzitter van de Harmonie. Zie de pagina "contact".

6.     Doelstellingen van de Harmonie

Art. 3. Van de VZW statuten

 • 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de beoefening van de toonkunst in het algemeen evenals de veredeling van het gevoel voor kunst en ontspanning bij de bevolking, door;

 • Het organiseren van concerten, optredens, serenades en het deelnemen aan of het organiseren van lokale, regionale, nationale en internationale manifestaties in de context van haar doel.

 • Het organiseren en ondersteunen van verenigingen en personen of activiteiten van alle aard die de culturele en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven.

 • Het ter beschikking stellen van middelen aan de in b) vermelde verenigingen en personen.

 

 • 2. De vereniging heeft geen confessioneel karakter noch is zij gestoeld op een ideologische overtuiging. Zij is haar oorsprong verschuldigd aan de aloude “Gilde van Sint-Antonius Abt” van Herdersem en kreeg haar naam ‘Concordia et Docilitas’ van Karel Ignatius de la Tour Taxis, Baron te Herdersem, bij de feitelijke oprichting in het jaar 1783.

 

 • 3. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

 

 • 4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

7.     Privacy

De gegevens die door de consument via het online platform worden verstrekt worden enkel gebruikt voor het uitvoeren en optimaliseren van de bestelling, de betaling en de levering.

De consument heeft het recht om te weigeren dat zijn persoonsgegevens, mail en telefoonnummer door de Harmonie kunnen worden gebruikt om toe te laten hem blijvend te informeren over toekomstige activiteiten en  nieuwsberichten van de Harmonie. De consument heeft het recht om de bewaarde gegevens in te kijken, te laten wijzigen of te schrappen.

De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde digitale omgeving. De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de voorzitter van de Harmonie.